ข่าว

โพสต์12 ม.ค. 2559 23:40โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2559 18:28 ]
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งข่าวให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมในการพัฒนา โดยให้ดาวน์โหลด "คู่มือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน TEPE Online" ได้ที่ www.tepeonline.org เพื่อศึกษาหลักสูตรและระบบการใช้งาน

Comments