การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์9 ธ.ค. 2559 01:00โดยเอนก วิเลปะนะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
Ċ
เอนก วิเลปะนะ,
9 ธ.ค. 2559 01:00
Comments