การมอบอำนาจการไปราชการ

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:42โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2561 01:46 ]
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งคำสั่งมอบอำนาจการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
Ċ
เอนก วิเลปะนะ,
5 ก.ค. 2561 01:42
Comments