หนังสือราชการ/ประกาศ


การมอบอำนาจการไปราชการ

โพสต์5 ก.ค. 2561 01:42โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2561 01:46 ]

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งคำสั่งมอบอำนาจการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

หนังสือนำส่งการขอมีวิทยฐานะ

โพสต์11 มี.ค. 2561 19:18โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 11 มี.ค. 2561 19:20 ]

หนังสือส่งการขอมีวิทยฐานะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

1-5 of 5