หน้าหลักประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »ภาพกิจกรรม

 • ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้" ให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากร               ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และประชาชนที่มาใช้บริการบริการตนเองซื้อขายแล้วนำเงินใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตามราคาสินค้าที่ติดไว้ โรงเรียนใดมีผลิตภัณฑ์    สินค้าจากฝีมือนักเรียนมาสามารถนำมาวางจำหน่ายได้                   "เพราะเราคือต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"
  ส่ง 1 ก.ค. 2563 21:08 โดย เอนก วิเลปะนะ
 • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการสวดมนต์ไหว้พระ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร
  ส่ง 27 มิ.ย. 2563 22:25 โดย เอนก วิเลปะนะ
 • ศึกษาธิการภาค 18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด
  ส่ง 27 มิ.ย. 2563 22:22 โดย เอนก วิเลปะนะ
 • การนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
  ส่ง 27 มิ.ย. 2563 22:19 โดย เอนก วิเลปะนะ
 • การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยทีมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวอย่างในการสวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ะระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิต 19 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้ตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
  ส่ง 27 มิ.ย. 2563 22:16 โดย เอนก วิเลปะนะ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »


หนังสือด่วนที่สุด/ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »