ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

โพสต์1 ก.ค. 2563 21:08โดยเอนก วิเลปะนะ

ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้" ให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากร               ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และประชาชนที่มาใช้บริการ
บริการตนเองซื้อขายแล้วนำเงินใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตามราคาสินค้าที่ติดไว้ โรงเรียนใดมีผลิตภัณฑ์    สินค้าจากฝีมือนักเรียนมาสามารถนำมาวางจำหน่ายได้
                   "เพราะเราคือต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"
Comments