การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2563 21:33โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 22:16 ]
ในการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยทีมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวอย่างในการสวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ะระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิต 19 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้ตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

Comments