การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา มีการสวดมนต์ไหว้พระ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับองค์กร

โพสต์27 มิ.ย. 2563 22:25โดยเอนก วิเลปะนะ

Comments