การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

โพสต์1 ก.ค. 2563 21:08โดยเอนก วิเลปะนะ


ร้านสวัสดิการ "Coffee คนสำราญ" ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้" ให้กับบุคลากรในองค์กรได้มีความตระหนักถึงความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากร               ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน และประชาชนที่มาใช้บริการ
บริการตนเองซื้อขายแล้วนำเงินใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ตามราคาสินค้าที่ติดไว้ โรงเรียนใดมีผลิตภัณฑ์    สินค้าจากฝีมือนักเรียนมาสามารถนำมาวางจำหน่ายได้
                   "เพราะเราคือต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต"

ศึกษาธิการภาค 18 ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด

โพสต์27 มิ.ย. 2563 22:22โดยเอนก วิเลปะนะ


การนิเทศเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์27 มิ.ย. 2563 22:19โดยเอนก วิเลปะนะ


การประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2563 21:33โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 22:16 ]

ในการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยทีมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวอย่างในการสวมหน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ะระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิต 19 เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ได้ตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18

โพสต์14 มิ.ย. 2563 22:03โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2563 22:06 ]


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 

ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้้อไวรัส โคโรน่า 2019 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์​  รอง​ ผอ.สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 1​  รักษาราชการแทน​ ผอ.สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 1​  พร้อมด้วย

นายวุฒิภัทร​ จูมโสดา​ รอง​ ผอ.สพป.อุทัยธานี​ เขต​ 1​

นางกิ่งแก้ว​ จรุงธนกิจ​  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน​

นางอรัญญา​ จิวชาติ​    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน​ชำนาญการ

ร่วมรายงานข้อมูลการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด​ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา

โพสต์12 ธ.ค. 2559 19:36โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2559 19:40 ]


คณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ 18 จัดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 12-19 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  กศจ.อุทัยธานี ส่งผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งสิ้น 12 คน

สอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์3 ธ.ค. 2559 18:50โดยเอนก วิเลปะนะ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2559 19:38 ]

https://goo.gl/photos/M8J6Fb9dJsBmXuiB9
กศจ.อุทัยธานี เปิดสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2559   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1

1-10 of 18