วิสัยทัศน์


กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1       "บริการดี มีน้ำใจ วินัยเยี่ยม 
 เปื่ยมคุณธรรม นำพัฒนา ประชาชื่นใจ"